24 hodinová ochrana

Naši zaměstnanci, kteří vám zajistí stoprocentní profesionální fyzickou ochranu jakýchkoliv domů, objektů, budov i ploch, jsou řádně a pravidelně proškolováni. Navíc jsou aktuálně vždy seznámeni se závaznými aktuálními pravidly, která společně s klientem vždy připravíme.  K výkonu služby mohou být vybaveni mobilními telefony, radiostanicemi, střelnou zbraní a k dispozici mohou mít i služební psy. Co se týče oblečení, vždy opět záleží na požadavcích klientů, mohou být v civilu nebo v uniformě. Pokud byste si chtěli plánovanou ochranu ještě pojistit, nainstalujeme vám jakékoliv elektronické monitorovací i zajišťovací systémy, jejichž data ihned vyhodnocujeme na našem operačním pracovišti, které je vybavené nejmodernějšími technologiemi. A ani ztráta signálu nás nevyvede z míry. Okamžitě se propojí jiná možná cesta.

Nejmodernější technologie

Při ochraně vašeho majetku vám doporučujeme skloubit nejmodernější technologii a lidskou sílu. Naši zaměstnanci jsou bezúhonní, mají dokonalou znalost předpisů a bezpečnostní služba jevykonávána na vysoké profesionální úrovni.

24 hodinová ochrana
3 (60%)1